จองห้องพัก


เช็คอิน
เช็คเอาท์
Night(S)

COMPLIMENTARY MASSAGE OFFER

พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยความงามของท้องทะเลอันดามันที่รายาวดี กระบี่ สำหรับการจองห้องพักตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป รับฟรี นวดทรีทเมนท์ 75 นาทีที่เดอะรายาวดี สปาสำหรับ 2 ท่าน

ROMANCE - 3 NIGHT HONEYMOON

A wonderfully romantic package that combines 3 nights accommodation, a private trip to Bamboo Island and more.

EXPERIENCE 4 NIGHT OFFER

This special offer combines 4 nights’ accommodation with 3 dining experiences and a healing spa therapy.

ROMANCE - 7 NIGHT HONEYMOON

A wonderfully romantic package that combines 7 nights accommodation, a private trip to Phi Phi Island and more.

BONUS NIGHT OFFER

Stay longer for less with our Bonus Night Offer & enjoy world-class accommodation.

ติดต่อแผนกจองห้องพัก +66 2 301 1861-3
อีเมลล์ reservation@rayavadee.com

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยนโยบายด้านบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการปรับปรุง ติดตามประเมินผลและการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ

รายาวดี กระบี่ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งถือปฎิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณในการพัฒนาองค์กรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างความแข่งแกร่งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดระเบียบทำความสะอาดชายหาด ปล่อยสัตว์ทะเลและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น


มูลนิธิเอ็นไลฟ :

มูลนิธิเอ็นไลฟ มีภารกิจหลักคือ การส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการเพื่อนำไปสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามภารกิจ ทางมูลนิธิเอ็นไลฟจึงได้มีการจัดการแข่งขันซีคยัคกระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันซีคยัค Asia Championship ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 และร่วมก่อตั้งโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ ซึ่ง เป็นโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำและพรรณพืชใต้ท้องทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ด้วยการจัดทำแนวปะการังเทียมจากการวางเรือหลวงปลดประจำการจำนวน 4 ลำ คือ เรือหลวงเกล็ดแก้ว (บริเวณเกาะพีพีเล) เรือหลวงโกลัม เรือหลวงราวีและเรือหลวงตะลิบง ในช่วงเดือนเมษายนและสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในการรักษาและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืนและได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องด้วย

การบริหารและการจัดการน้ำเสีย :

เพราะเราตระหนักดีว่าแหล่งน้ำนั้นถือเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักรรมภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ทางรายาวดีจึงได้นำเอาระบบบำบัดของเสียมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติระบบนิเวศขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชทะเล


อาหารเพื่อสุขภาพ :

เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีสุขภาพด้านโภชนาการที่ดี ร้านอาหารของรีสอร์ทของเราจึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอินทรีย์มาเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารที่มีคุณค่าด้านโภชนาการให้แก่แขกผู้เข้าพัก และผลิตภัณฑ์ที่เราได้คัดสรรมานั้นล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนองค์กรการกุศลและช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่สังคมท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ไข่ออร์แกนิคจาก Hill tribe Organics : http://hilltribeorganics.comผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ Mivana: http://www.mivana.co.th/กาแฟป่าอินทรีย์ไทยที่มีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชนชนบทใน อีกทั้ง รายาวดีมีความภูมิใจที่ได้ร่วมก่อตั้งโครงการ FOOD4GOOD ซึ่งสนับสนุนการมีโภชนการที่ดีสำหรับเด็กยากจนทั่วประเทศไทยและเรายังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโดยอาหารทุกๆจานที่รายาวดีได้บริจาค 1 บาทถูกบริจาคเข้าโครงการ